Szikszai Gábor


(Jászapáti 1911−1987)
 
Anyja neve: Balla Teréz
Házastársa: Koczka Ilona
Gyermekei: Mária, Klára
Iskolai végzettsége: Tanárképző Főiskola Szeged, magyar-történelem szakos tanár
Munkahelye: Jászapáti Központi Általános Iskola
 
Honismereti munkássága:
szakköri tag
A honismereti szakkör női csoportjának vezetője volt, a gyűjtést irányította, feldolgozta.
 
Megjelent munkái:
Szikszai Gábor: Honismereti olvasókönyv az
„Én falum” − Jászapáti  történetéhez
Szikszai Gábor: Az „Én falum” negyven éve 1944−1984,

Vallomások, egy eltűnő világ emlékei
A régi gyógyításokról 217. o.
Halottas szokások 492. o.
Farsang nálunk 524. o.
Temetőink rövid története 559. o.
 
Nyomtatásban nem jelent meg:
Jászapáti nagyközség története 1945−1969. (Társszerző)
Kiskőröstől Segesvárig /Egy költői életút mérföldkövei – irodalmi összeállítás
Petőfi nyomában … − irodalmi est forgatókönyve
Az olvasóvá nevelés lehetőségei az általános iskolában
A „Jásztej” üzem története (Országos III. díj.)
Adalékok Jászapáti nagyközség 1971. évi krónikájához
Az Újszász − Jászapáti vasút építésének története
A helytörténetei kutatómunka eredményeinek felhasználása egy általános iskola összehangolt hatásrendszerében
Adalékok a jászsági (jászapáti) paraszt és munkásmozgalom történetéhez
A jászapáti Vágó Pál helytörténeti emlékház megalakulása és működése
A jászapáti „nagykút” építésének története
Adalékok a Jászapáti Államilag Segélyezett Községi Polgári Leányiskola történetéhez (1906−1914)
Elmúlt időkből A Velemi Mg. Tsz. Helytörténeti szakköre tagjainak visszaemlékezései
Visszaemlékezések  A Jászapáti „Velemi Endre” Termelőszövetkezet Honismereti Szakköre (Szerkesztette)
Jászapáti története írásban és képekben
Század eleji hírek, események a századvégi embereknek
Halottas szokások és hiedelmek Jászapátin
Gondolatok Jászapáti történetéből − előadásvázlat
Néprajzi csoport, etnokulturális csoport, táji csoport − előadásvázlat
A Jászság − előadásvázlat Vágó Pál festőművész életrajza
Jászapáti és Vidéke és a Jász Újság Jászapátival kapcsolatos írásainak gyűjteménye.
Impresszum       Cookie szabályzat
(c) vandorfy.hu, 2015

Készítette:
Com&Com2005 Bt, Bagi László